• surface threshold

Optima

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri

(PACS) görüntülerin saklanması, geri çağrılması, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yazılım ya da ağlara verilen isimdir. Medikal görüntüler PACS sistemlerinden bağımsız bir formatta saklanır. Medikal görüntülerin saklanması için en çok kullanılan format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formatıdır. Birçok PACS yazılımı, ultrasonografi, manyetik rezonans (MR), positron emission tomography (PET), bilgisayarlı tomografi (CT), endoskopi, mammografi vb. farklı medikal cihazlardan gelen resimleri yönetebilir.

OPTIMA WebsIte

Optima global web sitesini ziyaret edin.
www.onis-viewer.com